SKANDAL: Propust koji će građane Srpske koštati 50 miliona KM!!!

Zbog propusta vlasti, građane Republike Srpske bi izgradnja prve faze autoputa Banjaluka-Doboj u dužini od 36,6 kilometara, mogla koštati više od 50 miliona KM ili 17 odsto više od dobijenog kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj od 150 miliona evra, saznaje portal CAPITAL.ba.

autor: Siniša VUKELIĆ
izvor: CAPITAL

bl-doboj 3d
Javno preduzeće „Autoputevi RS“ ni nakon dvije godine ne mogu od Uprave za indirektno oporezivanje BiH dobiti povrat poreza na dodatnu vrijednosti za izgradnju ovog auto-puta jer, kako je CAPITAL-u zvanično potvrđeno, Ugovor o kreditu sa EBRD-om nije zaključen u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine.
Međunarodni ugovori su oslobođeni plaćanja PDV, poput auto-puta 5C koji gradi Federacija BiH, međutim UIO BiH je već nekoliko puta odbila da „Autoputevima RS“ izvrši povrat 17 odsto poreza, jer ugovor sa EBRD-om nije sklopljen po proceduri koja to omogućava.
U „Autoputevima RS“ i u UIO BiH su za portal CAPITAL zvanično potvrdili da nije izvršen povrat PDV-a, na iznos od blizu 300 miliona KM vrijednog projekta.
„Predmetni Ugovor o zajmu nije zaključen u skladu  sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, odnosno to nije međunarodni ugovor, a što je potvrdilo i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, koje je u  svom aktu broj: 08/1-05-5-17778/13 od 17.05.2013.godine  navelo „da se Ugovor o zajmu (Banja Luka-Doboj – Faza 1) zaključen između „Autoputeva Republike Srpske“ i EBRD-a ne može prihvatiti kao međunarodni ugovor koji je zaključila BiH, zbog čega Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije imalo nadležnost za njegovo evidentiranje i deponovanje u Zbirci međunarodnih ugovora“, navodi se u pisanom objašnjenju UIO dostavljeno CAPITAL-u.

„Autoputevi RS“: Dokazaćemo povrat

U „Autoputevima RS“ tvrde da će dokazati da se „zaista radi o projektu, koji podliježe povratu PDV-a, odnosno da je to promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći“.
„Ugovorom o zajmu, između Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ i EBRD definisano je, pored ostalog, da je BiH garant i sudužnik, saglasno međunarodnom Ugovoru o garanciji između BiH i EBRD-a. Tim Ugovorom, BiH se obavezala da navedeni projekat ne bude opterećen porezima, u skladu sa standardnim uslovima banke. Shodno uobičajnoj proceduri, a u vezi sa Instrukcijom o uslovima i načinu povrata PDV-a, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, dostavili smo zahtjev za priznavanje prava na povrat PDV-a. Očekujemo rješenje problema u relativno kratkom roku“, navodi se u pisanom odgovoru „Autoputeva RS“ dostavljeno CAPITAL-u.
U „Autoputevima RS“ tvrde da iako rješavanje zahtjeva za povrat traje dugo, za sada nije ugrožen nastavak radova na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja, na koju se odnosi ovaj kredit
„Ovaj nepredviđeni trošak direktno ne utiče na cijenu koštanja izgradnje autoputa. Međutim, zbog neblagovremenog povrata PDV-a nismo u mogućnosti da ta sredstva oročimo kod poslovnih banaka, čime bi ostvarili prihod od kamata“, navode u „Autoputevima“.
Optimizam uprave „Autoputeva RS“ da će dobiti povrat ne dijeli ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Nikola Špirić. On se još u aprilu prošle godine nakon sjednici Upravnog odbora UIO, čiji je predsjedavajući, usprotivio vraćanju PDV-a. Koliko njegov stav ima snagu, vidi se u činjenici da „Autoputevima RS“ ni do danas nije odobren povrat.
“BiH je jedina zemlja u svijetu koja vrši povrat PDV-a na kreditna sredstva. Nažalost, jednom iskorištena slabost prerasta u praksu i faktički su krediti evropskih investicionih banaka u startu jeftiniji za PDV“, kazao je Špirić.
Špirić kaže da su plaćanja PDV-a oslobođene doznake donatorskih sredstava iz inostranstva, ali da ne bi trebali i krediti, „jer oni nisu pomoć“.
„Vidim da se priprema medijska paljba po Ministarstvu da mi, kao, nećemo da vratimo novac koji, kao, nekome pripada. Na sjednici UO UIO smo ustanovili da je neopravdano visok povrat PDV-a po tom osnovu u iznosu od 58 miliona KM, dok u budžetu postoji deficit. Zato smo stali na stranu UIO da zakon i praksa moraju biti jednaki za sve i vjerujem da više neće biti moguć povrat PDV-a po osnovu kreditnih sredstava“, rekao je tada Špirić.

Bijeljina oštećena za četiri miliona KM

Sličan problem sa povratom PDV-a ima i grad Bijeljina koja će ostati bez četiri miliona maraka.
Za izgradnju gradske kanalizacije u Bijeljini Grad Bijeljina i preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, kao realizator projekta, kod EBRD su se zadužili za 12 miliona evra, 18 miliona evra su donatorska sredstva, dok je 11 miliona evra obezbijeđeno iz gradskog budžeta, tako da će kompletan projekat izgradnje kanalizacije koštati oko 41 milion evra.
Milorad Sofrenić, načelnik Odjeljenja za finansije rekao je za portal CAPITAL da je Uprava za indirektno oporezivanje već do sada osporila povrat oko 1,3 miliona KM Gradskoj upravi, te da bi do  završetka realizacije izgradnje kanalizacije gradski budžet mogao biti oštećen za ukupno oko četiri miliona maraka.
„Nakon što  iscrpimo sve zakonske i proceduralne mogućnosti da ta sredstva  vratimo uz pomoć nadležnih organa i institucija RS, mi ćemo u krajnjem slučaju morati podnijeti tužbu protiv UIO nadležnom sudu. Dakle, u slučaju da nam redovnim putem ne vrate novac, krajnji epilog ovog spora biće sudska tužba. Smatramo da se ne mogu koristiti različiti aršini za isti projekat, kako to kome padne na pamet. Mi još uvijek nismo zaokružili realizaciju projekta izgradnje kanalizacije i do kraja bismo mogli biti uskraćeni još za oko 2,5 miliona KM na ime povrata PDV-a. To su za nas u ovakvoj ekonomskoj i finansijskoj situaciji izuzetno značajna sredstva i predstavljaju ogromno opterećenje za osiromašeni budžet“, kaže Sofrenić.

Rješenje

U UIO smatraju da je jedino rješenje problema da  Bosna i Hercegovina i EBRD zaključe Amandman na Ugovor o garanciji, a kojim bi se ugovorio poreski tretman sredstava iz Ugovora o zajmu, na način da  se  BiH obaveže da ta sredstva ne budu opterećena indirektnim porezima. Na taj način bi Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“, imalo pravo na povrat. „Autoputevi Republike Srpske“ bi imali pravo na povrat i  PDV-a koji je plaćen prije zaključivanja Amandmana, ukoliko bi se Amandmanom na Ugovor o garanciji ugovorilo da se isti primjenjuje od dana zaključenja  Ugovora.
Identičan problem sa kreditiranjem od međunarodnih finansijskih institucija je imala i Srbija. On je riješen izmjenom zakona o PDV-u, gdje su pored međunarodnih ugovora, od plaćanja PDV-a direktno oslobodili sve ugovore finansijskih institucija i trećih lica u kojima je garant Republika Srbija. Na taj način otklonjen je problem sa obavezom pravnog lica da mora prvo platiti PDV-a pa podnesiti zahtjev za povrat.

Ostavite komentar

Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: