Zavičajno udruženje “Hercegovina” – Bačko Dušanovo

Inicijativu za osnivanje udruženja , u kojem bi se ljudi sretali, upoznavali, družili i organizovali razne kulturne manifestacije, seminare, konferencije, pomagali jedni drugima i na taj način otrgli iz zaborava sjećanja na naš zavičaj i sve ono što je u svima nama duboko usađeno, pokrenula je jedna grupa mlađih ljudi sredinom decembra 2014. godine.

Inicijativa je zdušno prihvaćena i dosta brzo realizovana. udruženje je osnovano na osnivačkoj skupštini održanoj u bačkom dušanovu dana 26. januara 2014 godine. Naziv udruženja je: Zavičajno udruženje „HERCEGOVINA“ Skraćeni naziv je: ZU „HERCEGOVINA“

Udruženje ima sedište u Bačkom Dušanovu, ulica ive Lole Ribara 1.
Udruženje kao dan udruženja obeležava Sretenje Gospodnje 15.februara.
Krsna slava udruženja je Mala Gospojina 21.septembra.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Na osnivačkoj skupštini izabrani su organi udruženja: skupština, predsjednik, Predsjedništvo i nadzorni odbor udruženja.

 

Za članove Predsedništva izabrani su:

 • 1. Sreten Pištalo
 • 2. Nenad Ivanišević
 • 3. Borivoje Vukajlović
 • 4. Milimir Vujadinović
 • 5. Vidak Anđelić
 • 6. Boris Vuković
 • 7. Ksenija Kovačević

 

Za članove nadzornog odbora izabrani su:

 • 1. Ljubo Kilibarda
 • 2. Miomir Paovica
 • 3. Saša Graovac

 

Za predsednika Udruženja građana Zavičajno udruženje „HERCEGOVINA“ i predsednika Predsedništva udruženja, koji je istovremeno i zastupnik udruženja, izabran je Sreten Pištalo iz Subotice, a za zamenika predsednika izabran je Nenad Ivanišević iz Subotice.
Za sekretara Udruženja izabran je Borivoje Vukajlović iz Subotice.

 

ZAVIČAJNO UDRUŽENjE „HERCEGOVINA“ osnovano je kao dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja kulturno-istorijskih i civilizacijskih tekovina, tradicije, običaja i zaštite prava i interesa Srba iz Hercegovine.

 

Ciljevi Udruženja su:

 • pripremanje, propagiranje i realizacija programa na unapređenju kvaliteta života Srba iz Hercegovine,
 • aktivan rad na afirmaciji kulture, umetnosti, književnosti, istorije, muzike i sporta Srba iz Hercegovine
 • edukacija članstva kao i šire populacije, a posebno dece i omladine, o značaju očuvanja i zaštite kulturno-istorijskih i civilizacijskih tekovina Srba iz Hercegovine
 • sprovođenje aktivnosti usmerenih na zaštitu i unapređenje položaja i prava srba u zemljama porekla, pružanje pravne i drugih oblika pomoći kako bi Srbi iz Hercegovine mogli da ostvare svoja prava kako u zemlji porekla tako i u Republici Srbiji,
 • aktivnosti iz oblasti humanitarnog rada i briga o najugroženijim kategorijama, a posebno o deci, omladini, starima i osobama sa invaliditetom, učestvovanje u postupku donošenja odluka u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuju pitanja značajna za ostvarivanje prava lica izbeglih sa područja Hercegovine,
 • predlaganje aktivnosti i mera zaštite nadležnim državnim organima i nedržavnim subjektima, saradnja sa svim organizacijama i pojedincima sa kojim udruženje nalazi zajednički interes i ciljeve.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • sarađuje sa udruženjima, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, organizuje,
 • samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, kulturne i sportske manifestacije koje imaju za cilj prezentaciju i promovisanje kulture i običaja Srba iz Hercegovine,
 • organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge
 • oblike edukacija u oblasti zaštite istorije, književnosti i kulture Srba iz Hercegovine,
 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti istorije srpskog naroda u celini i posebno istorijsku građu vezanu za Srbe iz Hercegovine
 • objavljuje publikacije o svom radu, kao i o pitanjima koja se odnose na istoriju, književnost i kulturu Srba iz Hercegovine
 • organizuje volonterske akcije za pružanje pomoći starim i nemoćnim, invalidima, deci, sarađuje i učestvuje u akcijam koje sprovode humanitarne organizacije i slično
 • sarađuje sa medijima, obavlja istraživanja, prikuplja sredstva za rad i obavlja i druge delatnosti koje su od interesa za Srbe iz Hercegovine a u skladu sa Ustavom i pozitivnim propisima Republike Srbije

Ostavite komentar

Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: