Skupština Trebinja o Bobar banci: Zatražili zaštitu novca Grada i pokretanje istrage

Skupština grada Trebinja razmatrala je danas na tematskoj sjednici informaciju o sredstvima Grada Trebinja blokiranim na računima Bobar banke u likvidaciji, te donijela zaključke kojima se od nadležnih traži zaštita novca Grada u likvidacionom postupku – stavljanjem ovih potraživanja u viši isplatni red, te pokretanje istrage protiv odgovornih za nastalu štetu.

skupstina-grada-lijevi

Izvor: Radio Trebinje
Tekst: R.S./D.R.
Podnoseći informaciju o stanju računa Grada na Bobar banci na dan imenovanja privremene uprave i blokade svih depozita, načelnik Odjeljenja za finansije Grada Trebinja Momir Šarenac rekao je da je 27. novembra prošle godine na računima ove banke ostalo oko 5.200.000 KM sredstava Grada Trebinja, od čega su ukupna budžetska sredstva oko 597.000 KM, na računima za revolving fondove po svim kreditnim partijama je oko 1.752.000 KM, a sredstava iz dugoročnih zajmova datih domaćim nefinansijskim subjektima oko 2.870.000 KM.
U usvojenom zaključku Skupština je zatražila od likvidacione uprave Bobar Banke da blokirana sredstva Grada Trebinja iz dugoročnih zajmova datih domaćim nefinansijskim subjektima, sredstva na računu za revolving fondove, novac od IPA fondova za prekograničnu saradnju (93.700 KM), te sredstva namjenskog računa za socijalnu zaštitu (26.500 KM) i ona sa računa trezora (461.000 KM) – kao namjenska, zaštiti u postupku likvidacije – proglašavanjem ovog novca „sredstvima osiguranog kreditora i davanjem prioriteta pri isplati iz likvidacione mase“.
Skupština je u zaključku zatražila od Narodne skupštine i Vlade RS „da utvrde odgovornost svih institucija i pojedinaca“ za nastalu štetu, te „formiranje nezavisne komisije koja bi ispitala kompletno poslovanje Bobar banke“, od gradonačelnika i Gradske uprave „da preduzmu sve zakonske mogućnosti u cilju zaštite finansijskih sredstava Grada Trebinja“, a od narodnih poslanika iz istočne Hercegovine – da pokrenu inicijativu da se slučaj Bobar banke nađe i na dnevnom redu Narodne skupštine RS.
skupstina grada desni
Skupština je zatražila od Vlade RS i da se iz sredstava budžetske rezerve izdvoji dio novca „i stavi na raspolaganje Gradu Trebinju, na ime saniranja posljedica likvidacije Bobar banke“.
Prijedlog zaključaka odborničkog kluba SNSD-a sličnog sadržaja, sa dodatkom da „nadležni organi treba da ispitaju i postojanje odgovornosti Gradske uprave u vezi sa poslovanjem sa Bobar bankom“ – nije dobio potrebnu većinu glasova odbornika.

Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: