Ljubinje: Obnova crkve Rođenja Presvete Bogorodice

Nakon jednog i po vijeka od izgradnje crkva Rođenja Presvete Bogorodice u LJubinju biće obnovljena. Radovi su počeli prije godinu dana, a obnova se finansira uz pomoć priloga vjernika i građana. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, sa ostatkom nekropole stećaka, proglašena je nacionalnim spomenikom BiH, a stručni nadzor nad obnovom hrama povjeren je Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

ljubinje421-300x168

Izvor: Eparhija ZHIP

Prilikom radova na drenažnom sistemu, koji se obavljaju tokom obnove crkve Rođenja Presvete Bogorodice u LJubinju, pronađeni su ostaci koji ukazuju na veću starost lokaliteta, nego što se to do sada mislilo.

Naime, prilikom kopanja kanala, uz samu crkvu sa južne strane apside, otkriveno je nekoliko fragmenata lijepo klesanog zida, povezanog krečnim malterom. Pored toga, nađeno je i dosta pritesanog kamena, nekoliko djelića keramike još uvijek nepoznate datacije, te mnoštvo ostataka rimske pokrovne tegule. Tegula je preklapajući crijep koji se koristio u drevnoj grčkoj i rimskoj arhitekturi kao vodootporni krovni prekrivač. Ovakav način pokrivanja objekata u rimskom peridu korišćen je na gotovo svim građevinskim strukturama, od skromnih zgrada do velikih palata i hramova. Pored ovih pronalazaka, otkriven je i jedan fragment unutrašnje kamene plastike. Ovi pronalasci preliminarno kazuju da se na mjestu današnje crkve ili u njenoj neposrednoj blizini nalazio još stariji objekat nepoznate namjene. Da li je na mjestu savremene crkve postojao srednjovjekovni hram, ili još stariji ranohrišćanski, odnosno antički, ne može se zaključiti bez dodatnih pretraživanja i analize nađenog pokretnog i nepokretnog arheološkog materijala.

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice osvještana je 1867. godine i u narodu nije ostalo predanje da je podignuta na starijoj građevini. Djelimično je zidana od srednjovjekovnih mramora, pa su na fasadi još ponegdje primijetni ukrasi sa ovih spomenika. Prilikom nedavnih radova u unutrašnjosti hrama, poslije skidanja starog sloja maltera, na južnom zidu pronađen je dio srednjovjekovnog ćiriličnog natpisa. Natpis još nije stručno obrađen niti stavljen u uži vremenski kontekst, ali na prvi pogled, radi se o fragmentu srednjovjekovnog stećka, koji je iskorišćen prilikom zidanja građevine. Iz natpisa se već može zaključiti da se radi o spomeniku nekog stanovnika ljubinjskog kraja koji se zvao Radoje ili prezivao Radojević. Nalazi oko crkve Rođenja Presvete Bogorodice, te nedavno otkriće ostataka rimske nastambe sa očuvanim dijelovima podnog mozaika u širem rejonu sela Kruševice, bacaju novo svjetlo na antičku istoriju ovoga kraja. Korisno bi bilo pronaći sredstva za detaljna arheološka istraživanja, jer su i ova početna otkrića od neobično velike važnosti za lokalnu zajednicu.

 

Ostavite komentar

Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: