Gacko: Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015. godinu

Načelnik Opštine Gacko raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2014/2015. godini redovnim studentima II, III, IV, V i VI godine studija, ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način, a koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko.

 konkurs-580x333

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

  • Uvjerenje o redovnom školovanju;
  • Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta;
  • Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica;
  • Kućnu listu;
  • Dokaze koji se odnose na sledeće kategorije:
  1. Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I –IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog roditelja ili oba roditelja.
  2. Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva.
  3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja.
  4. Stipendiranje deficitarnih zanimanja, bodovaće se na osnovu uvjerenja o redovnom školovanju.

Pod deficitarnim zanimanjima podrazumijevaju se ona zanimanja za koja se na dva raspisana konkursa od strane pravnih lica ne prijavi ni jedno lice ili ih nema evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje.

Neovisno od kriterija za bodovanje 10% od ukupnog broja odobrenih stipendija, dodjeljuju se isključivo po osnovu najvećeg prosjeka, stečenog godinama koji prethode školskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija i to na način da se najmanje polovina od ukupnog procenta svih stipendija dodijeli studentima tehničkih fakulteta, a ostatak studentima drugih struka.

Prispjele zahtjeve razmatra i boduje Stručna služba načelnika Opštine i u skladu sa raspoloživim sredstvima predlaže Načelniku opštine zaključivanje ugovora o stipendiranju sa studentom pojedinačno.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (kancelarija br. 1) Opštine Gacko.

Za sve informacije po ovom pitanju obratiti se u kancelariju br. 7 Opštine Gacko.

Konkurs ostaje otvoren do 09.02. 2015. godine.

Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: