Bobar banka priznala: Dug prema Trebinju iznosi 5.218.000 KM

  • Uprava Bobar banke u likvidaciji i službeno je priznala potraživanja Grada Trebinja u iznosu od 5.2 miliona KM, koliko je na računima Grada kod ove banke u likvidaciji ostalo na dan uvođenja privremene uprave i blokade svih depozita.

momir-sarenac1Izvor: Radio Trebinje 
Tekst: R.S.
Svim povjeriocima u petak su u zatvorenim kovertama uručene odluke o priznavanju, odnosno osporavanju potraživanja, koja su prethodno prijavili likvidacionom upravniku, a iznos koji je pisao u „trebinjskoj“ koverti za hiljadu maraka veći je od prijavljenog iz Gradske uprave.
„Ukupna potraživanja koja smo mi prijavili iznosila su 5.218.000 KM, a likvidacioni upravnik na osnovu njihove dokumentacije priznao je 5.219.000 KM. Vjerovatno se tu radi o našem propustu u vezi sa obračunom nekih kamata, o kojima nismo pravovremeno upoznati“, istakao je Momir Šarenac, načelnik Odjeljenja za finansije Grada Trebinja.
Šarenac je dodao da niko od niže rangiranih povjerilaca u ovoj godini ne može da računa na povrat novca, sem povjerilaca zagarantovanih depozita do 50.000 KM, koji su već izmireni u omjeru od 93%.

„U ovoj godini ne možemo da računamo na naš novac. Da li će biti u narednom periodu, zavisi od toga kolika će biti likvidaciona masa – da li će i u kojoj mjeri ona biti dovoljna za izmirivanje nastalih obaveza prema povjeriocima“, pojasnio je Šarenac dodajući da likvidaciona uprava na sve upite iz Gradske uprave na ovu temu odgovora „da još ne raspolažu preciznim podacima u vezi sa vrijednosti imovine banke i mogućnoj naplati potraživanja“.
Šarenac i ne sumnja da će blokada ovog novca značajno uticati na likvidnost budžeta Grada, ne mogavši da precizira razmjere negativnih efekata.

Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: