Beograd, 15. mart 2015. – Peta skupština Udruženja Ognjena Marija Livanjska

Peta sednica Skupštine Udruženja, održaće se Beograd u nedelju 15. marta 2015. godine u 11 časova, u sali SO Zvezdara, ulica Kralja Aleksandra br. 77 (kod Vukovog spomenika, bivši Bulevar Revolucije; gradske linije: 2, 5, 6, 25, 26, 27, 32 i 65), sa sledećim dnevnim redom:

Ognjena_Marija_Livanjska

 • Otvaranje sednice i pozdravna reč Predsednika Udruženja
 • Izbor radnih tela IV Skupštine: (1) Radno predsedništvo /predsednik i dva člana/; (2) Komisija za glasanje /predsednik komisije i dva člana/; (3) Zapisničar; (4) Dva overača zapisnika;
 • Izveštaj Komisije za glasanje;
 • Prijem novih članova po primljenim pristupnicama;
 • Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
 • Usvajanje Zapisnika sa IV Skupštine Udruženja OML, Beograd;
 • Uvodno izlaganje predsednika Upravnog odbora Udruženja o radu Udruženja u 2014. i planu aktivnosti za 2015. godinu;
 • Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Udruženja u 2014. godini;
 • Razmatranje i usvajanje Plana aktivnosti Udruženja za 2015. godinu;
 • Izbor dva člana Upravnog odbora Udruženja;
 • Razno.

 

Uz poziv se dostavlja detaljan materijal za odlučivanje po tačkama 8 i 9 dnevnog reda. Izrada finasijskog izveštaja je u toku, te će taj pisani deo izveštaja, kao i Zapisnik sa IV Skupštine biti uručen članovima pred početak sednice.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ MOŽETE POGLEDATI OVDE: GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014 god.(preporučujemo da preuzmete izveštaj pre nego što ga otvorite)

Nadamo se da ćete uskladiti svoje obaveze na način koji će vam omogućiti lično prisustvo i aktivno učešće na Skupštini, sa predlozima i sugestijama od značaja za kvalitetniji rad Udruženja i dobrobit našeg zavičaja i našeg naroda.

Radi uspešnosti rada Skuštine, molimo one koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju Skupštini, da ovlaste za odlučivanje drugu osobu.

Detaljni materijali za sednicu Skupštine dostupni su i na internet stranici
Udruženja www.omlivanjska.com

Do skorog viđenja
Predsednik Udruženja
Nikola Petrović
Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: